استريو مايك

آوریل 6, 2010

يا صداي تو . . . يا روم كلاً ميوت باشه.

تولدت مبارك.

Advertisements

کور و کچل

آوریل 2, 2010

(داخلي، روز، مقابل آينه)

زن: عزيزم كرم مو داري؟
مرد: عزيزم من مو دارم؟