جستجو

فوریه 19, 2009

نمیدانم از مردهایی که توی اینترنت هم روی آدم غ.ی.ر.ت دارند فانی تر دیگر چیزی پیدا میشود، یعنی مطمئن نیستم هنوز، باید بگردم بیشتر..

Advertisements

مرگ بر عکس بلاگ!

نوامبر 5, 2007

هاپول

در ادامه غریو زنده باد و مرده باد هایی که از گوشه کنار شنیده می شود- خواستم عرض بکنم که آخه اسم آدهایی رو که لابلای وبلاگها فقط دنبال عکس می گردند و از خواندن سطور چیزی عایدشان نمی شه رو چی میشه گذاشت؟ آیا چشمها صرفاً برای دیدن عکسهاست و گوشها برای حمل گوشواره؟

این هم عکس! عکس هاپول! خوبه؟